5182451918

Nový mobilní horizontální vakový anaerobní bioreaktor představuje inovativní, cenově dostupný a nákladově efektivní produkt, který umožní producentům nebo zpracovatelům měkké energetické biomasy nebo bioodpadů získat spolehlivý způsob maloobjemové výroby bioplynu pro energetické využití a hnojiva pro zemědělství. V praxi při anaerobní …

Celý příspěvek

2269229368

logo_white_red

ŘeÅ¡itel: Ing. Ekaterina Graková, Ph.D. Název: ZvyÅ¡ování míry třídění odpadů při snížení nákladů na svoz   Zvýšení míry třídění odpadu  umožní inovativní, cenově dostupné softwarové řeÅ¡ení, které přinese společnostem zabývajícím se svozem, tříděním a likvidací odpadu novou úroveň plánování svozu …

Celý příspěvek

Zařízení pro průběžnou kontrolu tváření ocelových disků

ŘeÅ¡itel: Ing. David Fojtík, Ph.D. Název: Zařízení pro průběžnou kontrolu tváření ocelových disků Jedním z tahounů české ekonomiky je automobilový průmysl, a proto je nová technologie vyvinutá na půdě VÅ B-TUO cílena právě zde. Požadavky na snižování hmotností vozidel a nákladů …

Celý příspěvek

Nové inovativní řešení vyrovnávače tahů v lanech výtahu

ŘeÅ¡itel: doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D. Název: Nové inovativní řeÅ¡ení vyrovnávače tahů v lanech výtahu Nový mobilní vyrovnávač tahu nosných lan výtahů představuje inovativní, cenově dostupný produkt, který umožní výtahovým společnostem získat spolehlivý způsob vyrovnávání tahů v lanovém systému výtahů. …

757-375-1387